De AVG en de voorgestelde AI Act? Bescherming van persoonsgegevens!

De AVG en de voorgestelde AI Act? Bescherming van persoonsgegevens!

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en geavanceerde technologieën is de bescherming van persoonsgegevens een cruciale kwestie geworden. In Europa is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 van kracht geworden als een mijlpaal in de privacywetgeving. Nu staat de Europese Unie voor een nieuwe uitdaging: het reguleren van AI-systemen en ervoor zorgen dat de rechten van individuen worden beschermd. In dit artikel zullen we de AVG verkennen en de voorgestelde AI Act bespreken, die beoogt de rechten en privacy van individuen te waarborgen in het tijdperk van AI.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een EU-verordening die tot doel heeft de privacyrechten van individuen te beschermen en de verwerking van persoonsgegevens te reguleren. Het is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken binnen de EU, ongeacht of de verwerking plaatsvindt binnen of buiten de EU. De AVG legt strenge verplichtingen op aan organisaties, zoals het verkrijgen van toestemming voor gegevensverwerking, het waarborgen van transparantie, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen en het respecteren van de rechten van betrokkenen, zoals het recht op toegang tot hun gegevens en het recht om vergeten te worden.

De Voorgestelde AI Act

Wat is de AI Act? Als aanvulling op de AVG heeft de Europese Commissie de voorgestelde AI Act geïntroduceerd als onderdeel van haar bredere inspanningen om AI te reguleren en de risico's ervan te beheersen. De AI Act is bedoeld om een juridisch kader te bieden voor AI-systemen en tegelijkertijd de rechten en waarden van individuen te beschermen. Het stelt specifieke eisen aan bepaalde AI-systemen en introduceert nieuwe verantwoordelijkheden voor AI-aanbieders en gebruikers.

De AI Act classificeert AI-systemen op basis van hun risiconiveau. Hoogrisico-AI-systemen, zoals die worden gebruikt in de gezondheidszorg, het vervoer of het beheer van kritieke infrastructuur, worden onderworpen aan strengere regels en vereisten. Deze regels omvatten transparantie-eisen, verplichte documentatie van AI-systemen, menselijke toezichtsmaatregelen en naleving van technische normen. Bovendien introduceert de AI Act een Europees certificeringsstelsel voor AI-systemen, waarmee organisaties kunnen aantonen dat hun systemen aan de wettelijke vereisten voldoen.

De AI Act legt ook nadruk op de bescherming van persoonsgegevens in AI-systemen. Het benadrukt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming moet zijn met de AVG en dat individuen controle moeten hebben over hun gegevens. Organisaties die AI-systemen ontwikkelen of inzetten, moeten maatregelen nemen om de privacy en beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Bovendien introduceert de AI Act regels met betrekking tot het gebruik van biometrische gegevens, waarbij bepaalde vormen van verwerking, zoals het identificeren van personen in openbare ruimtes, aan strikte beperkingen worden onderworpen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de weg geplaveid voor de bescherming van persoonsgegevens in Europa. Nu, met de voorgestelde AI Act, streeft de Europese Unie ernaar om AI-systemen op een verantwoorde manier te reguleren en de privacyrechten van individuen te waarborgen. Door te bouwen op de principes van de AVG en specifieke eisen te stellen aan AI-systemen, wil de AI Act het vertrouwen van het publiek in AI bevorderen en tegelijkertijd de potentiële risico's ervan beheersen.

Hoewel de voorgestelde AI Act nog moet worden goedgekeurd en aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement, is het een belangrijke stap naar een gereguleerd en ethisch gebruik van AI in Europa. Het benadrukt de noodzaak om de privacy van individuen te waarborgen, terwijl de innovatie en vooruitgang op het gebied van AI worden bevorderd. Met een evenwichtige benadering van gegevensbescherming en AI-regulering streeft de EU ernaar een mondiale leider te worden op het gebied van AI en de rechten van haar burgers te beschermen.