Voordelen van het energielabel van je bedrijfspand verbeteren

Voordelen van het energielabel van je bedrijfspand verbeteren

Je hebt misschien wel eens gehoord over een energielabel voor woningen, maar wist je dat het ook van toepassing is op bedrijfspanden? In dit artikel gaan we dieper in op waarom het aanvragen van een energielabel voor je bedrijfspand essentieel is en welke voordelen het met zich meebrengt.

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een certificering die de energieprestatie van een gebouw aangeeft. Het wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, waaronder isolatie, verwarming, en ventilatie. Het doel is om de energiezuinigheid van een pand in kaart te brengen. Hiervoor is een fysieke opname van het bedrijfspand door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur noodzakelijk. Na de inspectie wordt de labelklasse bepaald. De schaal waarmee energielabels worden beoordeeld loopt van A tot en met G, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst.

Een energielabel is wettelijke berplichting

In Nederland is het verplicht voor bedrijfspandeigenaren om een energielabel te hebben. Het label is verplicht bij verkoop, verhuur, of oplevering van een pand. Let op: er zijn een aantal uitzonderingen waarbij een energielabel voor een bedrijfspand niet verplicht. Dit gaat om bijzondere gebouwen zoals bijvoorbeeld monumenten of gebouwen met religieuze functie.

Voordelen van een energielabel

Het hebben van een energielabel biedt diverse voordelen. Allereerst leidt het tot kostenbesparingen op het gebied van energieverbruik. Daarnaast draagt het bij aan een lagere milieubelasting en kan het de marktwaarde van je bedrijfspand verhogen.

Hoe verkrijg je een Energielabel?

Het aanvragen van een energielabel voor je bedrijfspand is een gestructureerd proces. Hier volgt een stapsgewijze handleiding om je hierbij te helpen.

- Inventarisatie: Laat een erkend deskundige de energieprestatie van je pand beoordelen.

- Aanvraag: Dien de aanvraag voor het energielabel in via de officiële website.

- Beoordeling: Het bevoegd gezag beoordeelt de aanvraag en kent het energielabel toe.

Factoren die het energielabel van je bedrijfspand beïnvloeden

Het energielabel van bedrijfspanden wordt bepaald door een groot aantal factoren die invloed hebben op de energie-efficiëntie. Hieronder hebben we de belangrijkste factoren opgesomd.

De rol van isolatie

Een van de cruciale factoren die het energielabel beïnvloeden, is de isolatie van het gebouw. Goede isolatie zorgt voor een efficiënter gebruik van verwarming en koeling, wat direct van invloed is op het energieverbruik. Verschillende isolatiematerialen en -technieken kunnen worden toegepast om het pand energiezuiniger te maken.

Energiezuinige verlichting

De keuze van verlichting speelt ook een significante rol bij het bepalen van het energielabel. Door over te stappen op energiezuinige verlichtingstechnologieën zoals LED, kunnen bedrijven niet alleen hun energieverbruik verminderen, maar ook de operationele kosten verlagen.

Het belang van ventilatie

Een goed ontworpen ventilatiesysteem is essentieel voor een gezond en energiezuinig bedrijfspand. Het reguleert niet alleen de luchtkwaliteit, maar optimaliseert ook het energieverbruik door efficiënte warmteterugwinningssystemen.

Duurzame energiebronnen

Het integreren van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen of windturbines, kan het energielabel van een bedrijfspand aanzienlijk verbeteren. Naast kostenbesparingen draagt dit bij aan een groen imago en duurzaam bedrijfsbeleid.

Het effect van apparatuur

Bedrijfsapparatuur heeft vaak een aanzienlijk energieverbruik. Het selecteren van energiezuinige apparaten en het implementeren van slimme energiebeheersystemen kan een positieve invloed hebben op het energielabel.

Invloed van bouwmaterialen

De keuze van bouwmaterialen kan niet worden onderschat bij het streven naar een energiezuinig bedrijfspand. Milieuvriendelijke materialen met goede isolerende eigenschappen dragen bij aan een verbeterd energielabel.